• Tin tức từ Phòng
  • Hôm nay (04/8/2021), Bộ Giáo dục và đào tạo (GDĐT) đã có Công văn 3277/BGDĐT-KHTC nhằm giảm bớt gánh nặng tài chính đối với phụ huynh, học sinh, sinh viên do ảnh hưởng ...
    Ngày 08/6, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị tham gia ý kiến Chương trình giáo dục địa phương (GDĐP). Tham dự có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, liên quan và một ...
                                                    THÔNG BÁOV/v thay đổi địa điểm tiếp nhận phiếu đăng kí dự tuyển viên chức giáo viên năm 2020 huyện Đak Đoa
    Sau 2 ngày diễn ra, chiều ngày 16/10/2018, Ban tổ chức Hội thi “Em kể chuyện về Bác Hồ kính yêu” cho học sinh tiểu học và THCS, năm 2018 đã tiến hành trao giải cho các ...